Obnova ‘Kalvarije’ i podizanje kipa sv. Petra

Ovoga proljeća želimo obnoviti ‘Kalvariju’ – križeve uz župnu crkvu u Petrijevcima. Ujedno, ispred crkve želimo postaviti kip sv. Petra, zaštitnika naše crkve i mjesta te urediti zelenu površinu ispred crkve, čime će se uz obnovljeni centar sela dodatno uresiti i okoliš crkve. Zelenu površinu će urediti Općina, a mi župljani bismo podignuli kip. Stoga unaprijed zahvaljujemo svima koji mogu dati svoj materijalni doprinos za obnovu Kalvarije i nabavku kipa i na taj način sudjelovati u ovome projektu.

Dar se može darovati u župnom uredu ili uplatiti na račun župe:

Primatelj: Župa sv. Petra, ap., Petrijevci. Opis plaćanja: ‘Za obnovu kalvarije’.
Broj računa u PBZ banci je: HR0423400091110115687