Proslava Prve svete pričesti

SRIJEDA, 8. SVIBNJA

17.45 sati: Krunica i litanije BDM
18.00 – 18.30 sati: Ispovijed roditelja, baka i djedova, rodbine…
18.30 sati: Sveta misa na kojoj majke predaju svojoj djeci prvopričesničke svijeće.
Nakon svete mise proba s prvopričesnicima.

 

ČETVRTAK, 9. SVIBNJA

17.45 sati: Krunica i litanije BDM
18.00 – 18.30 sati: Ispovijed roditelja, baka i djedova, rodbine…
18.30 sati: Sveta misa na kojoj očevi predaju svojoj djeci molitvenike.
Nakon svete mise proba s prvopričesnicima.

 

PETAK, 10. SVIBNJA

17.45 sati: Krunica i litanije BDM
18.00 – 18.30 sati: Ispovijed roditelja, baka i djedova, rodbine…
18.30 sati: Sveta misa na kojoj župnik predaje krunicu svakom prvopričesniku.

 

SUBOTA, 11. SVIBNJA

10.00 sati: Ispovijed prvopričesnika

 

NEDJELJA, 12. SVIBNJA

11.00 sati: Proslava Prve svete pričesti